Succesvol afgeronde projecten

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaat mineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord asbestos dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent.

 

Waar komt asbest vandaan?

Asbest wordt gedolven in asbestmijnen, voornamelijk gelegen in Canada, zuidelijk Afrika, Australië en de voormalige Sovjet Unie.

 

Soorten asbest

Asbestsoorten worden vaak met een kleur aangeduid. Die kleur is echter alleen zichtbaar bij ruwe asbest. Door bewerking verdwijnen de kleuren en zijn de verschillende asbestsoorten met het blote oog niet meer van elkaar te onderscheiden. Daarvoor is een analyse nodig in een geaccrediteerd laboratorium.

Asbestsoorten zijn onder te verdelen in 2 groepen:

 

Welke eigenschappen bezit asbest?

 

Asbest in zachte en in harde vorm

In de jaren 60-70-80 vierde asbest hoogtij in Nederland. Het was het ideale bouwmateriaal vanwege de sterke eigenschappen. Er ontstonden wel 4000 producten die dit materiaal bevatten. In losgebonden vorm, zoals buigzame isolatieplaten, asbestkoord, asbestkarton en spuitasbest. En in hechtgebonden vorm (gemengd met cement of kunsthars), zoals golfplaten, ventilatiekanalen, rioleringsbuizen, kitten en bloembakken. De risico's en gevaren van asbest waren toen nog niet zo bekend.

 

Risico's

Voor 1970 waren asbestrisico's in Nederland nog niet onderkend door de overheid. Naar schatting zijn er vanaf 1969 circa 15.000 mensen overleden aan asbestkanker. In 2021 wordt het hoogst aantal sterfgevallen verwacht (850 mensen per jaar). Asbestziekten kunnen 30 jaar na blootstelling nog aan het licht komen. Drie ziekten die direct verband hebben met de inademing van asbestvezels zijn: asbestose, mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker.

Offerteaanvraag

Vraag een offerte aan en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.