Succesvol afgeronde projecten

Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?

Asbestmateriaal hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Daarom is het belangrijk om te weten of ergens asbest in zit. En wat u moet doen als het asbestmateriaal weg moet. Daarom hier alle stappen handig voor u op een rij.Stap 1: zit er asbest in?

De eerste stap is vaststellen of er echt asbest in het materiaal zit.


Waar kan asbest in zitten?

Al sinds 1994 is asbest een verboden grondstof. In nieuwe producten wordt het niet meer gebruikt. Asbest kan nog wel zitten in oudere gebouwen of producten, zoals vloerbedekkingen, schoorsteenpijpen en apparaten.

Kenniscentrum InfoMil heeft foto's van de meeste asbesttoepassingen. Bekijk er ook de voorbeelden van asbest in huis en van asbest aan de buitenkant van de woning.

Bij stap 2 bepaalt u of het weg moet.

Hoe herken ik asbest?

Asbest bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezelachtige structuur is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbestmateriaal (pas op dat u asbestvezels niet inademt). Asbest is vaak wit tot lichtgrijs. Golfplaten als dakbedekking zijn vaak grijs, zwart of roodachtig van kleur.

InfoMil legt uit hoe asbest eruit ziet. Verder heeft voorlichtingscentrum Milieu Centraal onder andere een filmpje om asbest te herkennen.

Bij stap 2 bepaalt u of het weg moet.

Zeker weten of het asbest is?

Met het blote oog is asbest niet met zekerheid te herkennen. Wilt u zeker weten of ergens asbest in zit? En hoeveel het is? Laat het dan onderzoeken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf, A & M B.V. kan dit voor u uitvoeren.

Daarna kunt u bepalen of het weg moet. Meer hierover leest u bij stap 2.

Stap 2: moet het weg of niet?

Weet u na stap 1 dat ergens asbest in zit? Dan is het de vraag of het weg moet. Soms kan het blijven zitten.


Asbestdaken beter weg

Er zit een gezondheidsrisico aan asbestdaken, omdat ze door weer en wind beschadigd kunnen raken. Ze slijten dus vanzelf. En als u vrijgekomen asbestvezels inademt, is dat gevaarlijk voor uw gezondheid. Daarom is het verstandig om een asbestdak te verwijderen.

Heeft u een asbestdak, bijvoorbeeld op uw huis, schuur of bedrijfspand? Ga dan door naar stap 3.

Hoe herken ik asbest?

Heeft u ander asbestmateriaal, zoals een pijp of vensterbank met asbest erin? Zitten de asbestvezels er nog stevig in vast? En is het materiaal nog onbeschadigd? Dan kan het veiliger zijn om het te laten zitten. Want als u het weghaalt, kunnen juist asbestvezels vrijkomen.

Als uw asbestmateriaal wel beschadigd is, is de situatie misschien niet meer veilig. Ga door naar stap 3 om te bepalen wie dit moet uitzoeken.

Zeker weten of het asbest is?

Heeft een gecertificeerd asbestbedrijf al onderzoek gedaan naar asbest in een gebouw? Dan kan de conclusie zijn dat er wel asbest in zit, maar dat de situatie toch veilig is. Dan moet er een plan worden geschreven zodat het gebouw in de toekomst ook veilig gebruikt kan worden. Bij stap 3 leest u wie dit moet doen.

Asbest nog niet in kaart gebracht? Gaat u verbouwen, maar weet u niet of ergens asbest in zit? Of weet u niet hoe u ruimtes met asbestmateriaal veilig gebruikt? Dan kan A & M B.V. een asbestinventarisatie doen. Bij stap 3 leest u wie voor een veilige situatie moet zorgen.

Stap 3: wie moet het weghalen?

Weet u na stap 2 dat het asbestmateriaal weg moet? Dan volgt de vraag wie daar verantwoordelijk voor is.


Als u niet de eigenaar bent

Denkt u dat ergens asbest in zit, maar bent u niet zelf de eigenaar van het materiaal? Bepaal dan wie de eigenaar is en neem daar contact mee op.

Bijvoorbeeld:

 • Asbestmateriaal in of aan een gebouw
 • Benader de eigenaar van dat gebouw. Zoals uw werkgever, buren, woningbouwvereniging of huisbaas.

 •  
 • Asbestafval in een tuin of op een terrein
 • Neem contact op met de eigenaar van de grond waar het afval ligt. Misschien zijn dat uw buren. Of misschien is een bedrijf eigenaar van die grond.

 •  
 • Asbest op de openbare weg of in de lucht na brand of storm
 • Geef dit door aan uw gemeente. Doe bijvoorbeeld een melding openbare ruimte. Bij veel gemeenten kan dat via hun website.Asbest op het werk
Komt u in uw werk asbest tegen? Meld dit dan bij uw werkgever. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt voor alle werkplekken, van bouwplaats tot kantoorpand. Ook werkgevers moeten zich aan de asbestregels houden.

Bijvoorbeeld:

 • de werkplek afzetten als er (misschien) asbest aanwezig is;
 • een asbestinventarisatie laten doen door een gecertificeerd bedrijf;
 • een asbestbeheersplan opstellen als het aanwezige asbestmateriaal geen gevaar vormt;
 • asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.


Asbest op school
Op de asbestkaart scholen van de website Atlasleefomgeving vindt u een overzicht van asbest in schoolgebouwen. Staat uw school er niet bij? En is uw school voor 1994 gebouwd? Vraag dan bij het schoolbestuur of de gemeente na of er asbest in het gebouw zit. Bij Kenniscentrum InfoMil kunt u verder lezen over asbest in schoolgebouwen.

Als u wel de eigenaar bent

Bent u de eigenaar van het asbesthoudend materiaal? Dan bent u daar verantwoordelijk voor. U bent degene die moet zorgen dat de situatie veilig is.

Gaat het bij u alleen om een asbestdak? Dan is de volgende stap bepalen of u uw asbestdak zelf mag verwijderen. Meestal moet u dit laten doen. Ga door stap 4.

Renoveren of slopen: asbestinventarisatie
Wilt u een gebouw renoveren of slopen? Dan moet vooraf duidelijk zijn waar er asbest in het gebouw aanwezig is en in welke staat het asbesthoudende materiaal zich bevind. A &M bv kan dit voor u onderzoeken en geeft voor u aan hoe groot de risico's zijn voor uw geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de veiligheidsmaatregelen zijn.

Na een asbestinventarisatie krijgt u een inventarisatierapport. Daarin staat of de situatie veilig of onveilig is.

Asbest aanwezig, maar situatie veilig
Soms is er wel asbest aanwezig in een gebouw, maar is de situatie niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan kan het blijven zitten. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de situatie ook in de toekomst veilig is.

Ook veilig in de toekomst: asbestbeheersplan
In een asbestwand die nu veilig is, moet iemand over 3 jaar niet ineens gaan boren, bijvoorbeeld. Want dan komt er asbeststof vrij en kan deze situatie alsnog gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Breng als gebouweigenaar daarom in kaart waar het asbest precies zit en wat er in deze ruimte wel of niet gedaan mag worden. Stel bijvoorbeeld een asbestbeheersplan op, dit is een soort handleiding voor het gebouw.

Als blijkt dat asbest weg moet
Uit de onderzoeksresultaten van de asbestinventarisatie kan ook naar voren komen dat het asbestmateriaal gevaarlijk is voor de gezondheid. Het asbesthoudende materiaal moet dan weg. Meestal moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeert asbestverwijderingsbedrijf. Heel soms mag u het zelf weghalen. Lees verder bij stap 4.

Als de eigenaar gaat veranderen

Er zijn geen speciale regels over asbest bij de koop of verkoop van onroerend goed, zoals een huis of bedrijfsgebouw. Het is goed als koper en verkoper afspreken:

 • dat de koper het huis onderzoekt op asbest en dat hij daar een bedrijf voor mag inschakelen;
 • als de koper de asbestinventarisatie door een bedrijf laat doen: of en hoe u de rekening verdeelt;
 • als asbest moet worden verwijderd: of en hoe beide partijen de rekening van de sanering verdelen.


Hou er bij de koop van een huis rekening mee dat asbestdaken misschien per 2024 verboden zijn.

Stap 4: hoe moet het weggehaald worden?

Blijkt uit stap 3 dat u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van het asbestmateriaal? Dan is het de vraag wie uw asbestmateriaal verwijdert. Mag u dat zelf doen, of besteedt u het uit? En aan welke regels moet u zich houden als u het zelf doet?


Zelf asbestmateriaal verwijderen

Asbestdak
In deze gevallen mag u NIET zelf een asbestdak verwijderen:

 • uw dak is groter dan 35 m2;
 • er liggen dakleien op uw dak;
 • het is gevaarlijk om het dak zelf te verwijderen (bijvoorbeeld omdat u het moet afbreken);
 • u kunt of wilt zich niet houden aan de voorwaarden van de gemeente;
 • het gaat om asbestmateriaal in het pand of in materiaal van uw bedrijf.


In het algemeen
Als u zelf asbestmateriaal wilt verwijderen, moet u zich aan de voorwaarden houden. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat u een sloopmelding doet om uw gemeente te informeren.

Milieu Centraal geeft gratis advies op maat bij asbest en heeft handige tips voor het zelf verwijderen van asbest.

Kosten
De kosten komen voor rekening van de eigenaar van het asbestmateriaal. Meer hierover leest u bij stap 5.

Let op uw gezondheid
Het is gevaarlijk voor uw gezondheid als u asbestvezels inademt.

Asbestvezels kunnen vrijkomen als u bijvoorbeeld gaat boren, zagen of slijpen in asbestmateriaal (zoals in een asbestplaat). Het kan zelfs al vrijkomen als u asbestmateriaal verplaatst (zoals touw of een vloermat).

Kunt u het asbestmateriaal niet verwijderen zonder dat dit gebeurt? Schakel dan A & M B.V. in.

Contact met uw gemeente
Controleer of uw gemeente nog extra asbestregels heeft. Bijvoorbeeld over waar u uw asbestafval moet laten. Er zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld gratis beschermende kleding bieden.

Asbestmateriaal laten verwijderen

In deze gevallen moet u een gecertificeerd asbestbedrijf inschakelen:

 • uw dak is groter dan 35 m2;
 • er liggen dakleien op uw dak;
 • het is gevaarlijk om het dak zelf te verwijderen (bijvoorbeeld omdat u het moet afbreken);
 • u wilt de landelijke subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken;
 • het gaat om asbestmateriaal in het pand of in materiaal van uw bedrijf.


Ook moet u een gecertificeerd asbestbedrijf inschakelen als u nu al weet dat u zich niet kunt houden aan de voorwaarden.

Kosten
De kosten komen voor rekening van de eigenaar van het asbestmateriaal. Meer hierover leest u bij stap 5.

Stap 5: wie betaald de asbestsanering?

Blijkt uit stap 3 dat u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van asbestmateriaal? Dan komen daar misschien kosten bij kijken. Die kosten komen voor uw rekening.


Bespaartips

Bent u de eigenaar van het asbestmateriaal? Dan bent u er verantwoordelijk voor. Enkele tips:

 • Vraag een offerte op bij A & M B.V. .
 • Soms is het voordelig om een sanering samen met de buren te doen (zeker als asbesthoudende dakbedekking overloopt naar de buren).
 • Vervangt u uw asbestdak? Verhoog uw energielabel en kies meteen voor dakisolatie en/of zonnepanelen;
 • Milieu Centraal heeft gratis advies op maat voor mensen met een asbestdak. Na het invullen van enkele vragen krijgt u direct een globaal overzicht van de kosten in beeld.
 • Milieu Centraal geeft meer tips bij asbest verwijderen.

Kan ik subsidie krijgen als ik mijn asbestdak vervang?

Gaat u de sanering van uw asbestdak(en) uitbesteden bij een deskundig asbestbedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Kan ik bijzondere bijstand krijgen als subsidie niet voldoende is?

In sommige gemeenten hebben mensen met een uitkering recht op bijzondere bijstand. Krijgt u een uitkering? Vraag dan bij uw gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand.


Bron: Rijksoverheid.nl geplaatst op 25-10-2017

Offerteaanvraag

Vraag een offerte aan en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.