Succesvol afgeronde projecten

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Een asbestinventarisatierapport is een verplichte bijlage bij een sloopmelding wanneer een gebouw of object van voor het bouwjaar 1993 gesloopt of gerenoveerd wordt.

Men moet een sloopmelding indienen als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Ook moet men een sloopmelding indienen als men asbest gaat verwijderen.

 

Hoeveel kost asbestinventarisatie?

De kostprijs die in rekening wordt gebracht voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is afhankelijk van het doel van het onderzoek, de omvang van het te inspecteren gebied en het aantal materiaalmonsters welke tijdens het onderzoek worden genomen.

Afhankelijk van het doel van het onderzoek dient van ieder asbestverdacht materiaal wat zich bevind binnen het inspectiegebied, een representatief materiaalmonster te worden genomen. Van materialen die inhomogeen van samenstelling zijn zoals; kitten, bitumen of leidingisolatie dient zelfs een monstername uitgevoerd te worden op meerdere locaties.

Afhankelijk van de door U voorgenomen werkzaamheden kan het dus zijn dat een sloopmelding bij het bevoegd gezag noodzakelijk is.

Onderstaand treft U enkele voorbeelden waarvoor men een asbestinventarisatie kan laten uitvoeren:

1. Het laten verwijderen van enkele reeds bekende asbestverdachte toepassingen.

2. Het inzichtelijk maken van de asbestverdachte toepassingen in verband met aan- en verkoop van een gebouw of object.

3. Het laten onderzoeken van een gebouw of object ten behoeve van een gedeeltelijke renovatie of sloop.

4. Het laten onderzoeken van een gebouw of object ten behoeve van een volledige renovatie of totaalsloop.

 

Keuzes die de prijs van asbestinventarisatie beïnvloeden:

Onderstaande keuzes oefenen een directe invloed uit op het prijskaartje welke in rekening wordt gebracht voor het laten uitvoeren van asbestinventarisatie:

 

Het type onderzoek

Zoals in dit artikel reeds aangegeven zijn de kosten die in rekening worden gebracht afhankelijk van het type asbestinventarisatie. We onderscheiden op dit vlak de volgende mogelijkheden:

 

• Aankoop- verkoop van een gebouw of object:

Een onderzoek dat wordt uitgevoerd zonder dat er breek werkzaamheden plaatsvinden. Dit zorgt er voor dat dit onderzoek eigenlijk een visuele beoordeling is op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen die meteen waargenomen kunnen worden. Het doel van dit type onderzoek is dan ook zekerheid te bieden in het geval van bijvoorbeeld een aan- of verkoop. Zowel de productsoort als de vindplaats worden gedetailleerd aangegeven. Nadat de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden zal er een asbestinventarisatierapport worden verstrekt.

 

• Het verwijderen van asbest:

Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek wordt een inspectie uitgevoerd naar de aanwezigheid van direct waarneembare asbesthoudende toepassingen, welke meteen waargenomen kunnen worden. Er wordt indien nodig gebruik gemaakt van handgereedschap en er wordt een licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wanneer men dit noodzakelijk acht kunnen er eveneens materiaalmonsters worden genomen. Nadat de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden zal er een asbestinventarisatierapport worden verstrekt. Dit rapport is noodzakelijk in het geval er saneringswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

 

• Gedeeltelijke of volledige sloop:

Dit onderzoek is vereist wanneer men een gebouw of object gedeeltelijk of volledig wil gaan slopen of renoveren. Tijdens het onderzoek wordt een inspectie uitgevoerd naar de aanwezigheid van direct waarneembare asbesthoudende toepassingen tevens vindt er steekproefsgewijs destructief onderzoek plaats op locaties waar een vermoeden bestaat naar materialen die door het toepassen van zwaar destructief onderzoek moeten worden blootgelegd. Wanneer men dit noodzakelijk acht kunnen er eveneens materiaalmonsters worden genomen. Nadat de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden zal er een asbestinventarisatierapport worden verstrekt. Dit rapport is noodzakelijk in het geval er saneringswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

 

Offertes van asbestinventarisaties met elkaar vergelijken:

Wanneer U prijzen van verschillende aanbieders met elkaar wilt vergelijken, let dan op de volgende zaken:

 

Offerteaanvraag

Vraag een offerte aan en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.